Doraemon Wikia
Advertisement
Les ales d'en cupido

Les ales d'en cupido es un aparell d'en Doraemon que apareix a l'episodi 462.

Aparença[]

Tenen l'aparença d'unes ales de color blanc.

Ultilitats[]

La principal utilitat d'aquest aparell es la de fer que la gent que s'ha barallat o discutit es reconciliin.
Com a segona utilitat podría tenir la de poder volar, tot i que l'usuari no pot escollir cuan vol volar i cuan no.

Funcionament[]

Quan l'usuari es posa les ales, aquestes se li enganxen a l'esquena i no es desenganxen fins que no hagin complert el seu propósit; fer que algú es reconcilii.
Fins que no ho aconsegueixi, les ales portarán a l'usuari davant de la gent que s'ha barallat i fará que es sentin enamorades l'un de l'atre, aconseguint un efecte bastant vergonyós.
Quan l'usuari s'allunya dels afectats, el poder de les ales d'en cupido deixará de tenir efecte sobre ells, per tant, si continuen "estimantse" vol dir que s'estimen de veritat, i no sota l'efecte de les ales. Envers, pot donarse el cas (molt més probable) de que un cop pasin els efectes, els afectats continúin barallant-se o simplement, s'oblidin de perqué estaben discutint i siguin tan amics com sempre.

Advertisement