Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
กล้องต้องคำสาป
Curse camera
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: กล้อง, ของเล่นแกล้งคน
ผู้ใช้: โนบิ โนบิตะ, โดราเอมอน

กล้องต้องคำสาป (のろいのカメラ) เป็นกล้องสำหรับใช้แกล้งคนอื่นผ่านตุ๊กตาที่ออกมาจากกล้อง

วิธีการใช้[]

กล้องต้องคำสาปจะสร้างตุ๊กตา "วูดู" ขึ้นมาเมื่อถ่ายรูปใคร โดยคนที่ถ่ายจะได้ยินเสียงฟ้าผ่าเมื่อกดชัตเตอร์ (คนรอบข้างไม่ได้ยิน) ตุ๊กตาที่ต้องคำสาปนี้ เมื่อทำอะไรลงไป เจ้าตัวก็จะมีความรู้สึกนั้นเช่นกัน

ปรากฏใน[]

Advertisement