Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
กล้องโพลารอยด์แบบจำลอง
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: กล้อง
ผู้ใช้: โนบิ โนบิตะ, โดราเอมอน, มินาโมโตะ ชิซุกะ

กล้องโพลารอยด์แบบจำลอง (インスタントミニチュアサいぞうカメラ) เป็นของวิเศษของโดราเอมอนสำหรับสร้างแบบจำลองจิ๋ว

ลักษณะ[]

เป็นกล้องถ่ายรูปที่มีเลนส์อันใหญ่ สามารถเปิดฝาด้านหลังเมื่อล้างรูปแล้วสร้างแบบจำลองได้

การใช้งาน[]

ในตอนเมืองในฝัน โนบิตะแลนด์ (เฉพาะอนิเมะปี 1979) เมื่อถ่ายอาคารแล้วจะได้รูปถ่ายออกมา จากนั้นให้ราดน้ำร้อนบนรูปถ่าย (เหมือนกล้องเก็บของสองมิติ) เพื่อให้รูปพองเป็นแบบจำลอง ส่วนในตอนอื่นๆ จะได้อาคารแบบสำเร็จรูปออกมาจากกล้องเลย

ปรากฏในตอน[]

มังงะ[]

  • เมืองในฝัน โนบิตะแลนด์
  • ภาพยนตร์พิเศษ "พ่อมดอวกาศ"
  • ภาพสามมิติสมจริงที่สุด

อนิเมะปี 1979[]

อนิเมะปี 2005[]

  • เมืองในฝัน โนบิตะแลนด์

ภาพยนตร์[]

รูปภาพเพิ่มเติม[]

Advertisement