Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ดาวเทียมส่วนตัว
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: เครื่องมือเครื่องใช้
ผู้ใช้: โดราเอมอน

ดาวเทียมส่วนตัว(自家用衛星 จิคะโยว เอเซย์) หรือ ดาวเทียมส่วนบุคคล เป็นของวิเศษของโดราเอมอน ปรากฎในตอน ตะลุยแดนมหัศจรรย์ และตอน โนบิตะบุกดินแดนมหัศจรรย์ ใช้สำหรับยิงจรวดขึ้นบนฟ้า เพื่อสังเกตุการณ์ภาพโดยรอบ

ลักษณะ[]

Rocket 2014 2

จอมอนิเตอร์สำหรับดูภาพ รวมถึงรับส่งรูป

มีลักษณะเป็นฐานรองพร้อมกับจรวดทรงยาวสูง ที่ฐานรองมีปุ่ม หน้าปัดไว้สำหรับปล่อยจรวด นอกจากนั้นของวิเศษชิ้นนี้ยังมาพร้อมกับหน้าจอมอนิเตอร์เพื่อดูภาพที่จรวดส่งมาด้วย โดยตัวจอมอนิเตอร์จะมีช่องไว้สำหรับพิมพ์รูปภาพส่งออกมาตรงช่องข้างบนได้อีกด้วย

การใช้งาน[]

ใช้สำหรับปล่อยจรวดออกไปนอกโลกแล้วถ่ายภาพส่งลงมายังจอมอนิเตอร์ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดให้จรวดไปหยุดตรงสถานที่ไหนบนโลกและสั่งให้ถ่ายภาพสถานที่นั้น ๆ ได้

ปรากฎใน[]

มังงะ

  • ดาวเทียมส่วนตัว จาก โดราเอมอน เล่ม 17

ภาพยนตร์

รูปภาพ[]

Advertisement