Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ตัวกินช่องว่าง
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: หุ่นยนต์
ผู้ใช้: โดราเอมอน, โนบิ โนบิตะ

ตัวกินช่องว่าง (スペースイーター Supēsu ītā) เป็นหนึ่งในของวิเศษที่ปรากฎในหลายๆตอนของโดราเอมอน เป็นของวิเศษประเภทหุ่นยนต์ ใช้สำหรับสร้างรูช่องว่างระหว่างอากาศ เพื่อไปโผล่ในอีกสถานที่หนึ่ง

ลักษณะ[]

เป็นหุ่นยนต์รูปร่างลักษณะเหมือนหนอน ในฉบับอนิเมะ 2005 และมังงะจะไม่มีดวงตา ผิวสีเขียว ส่วนในฉบับอนิเมะปี 1979 มีสีเหลืองนวล และดวงตาประกาย

การใช้งาน[]

สำหรับของวิเศษชิ้นนี้ เพียงแค่บอกกับหุ่นยนต์ว่าต้องการใช้งาน หุ่นยนต์ก็จะไปกัดกินผนัง หรือพื้น แล้วสร้างเป็นรูช่องว่างระหว่างอากาศ ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้ว จะสามารถโผล่จากสถานที่หนึ่ง ไปยังสถานที่หนึ่งได้

ปรากฎใน[]

มังงะ[]

  • อุโมงค์ลับของโนบิตะ (มังงะ)

อนิเมะปี 2005[]

ภาพยนตร์[]

รูปภาพ[]

Advertisement