Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ใช้ของวิเศษมาช่วยพวกเราหน่อย!
Stub imageบทความนี้ยังเป็นโครง
คุณสามารถช่วยวิกิโดราเอมอนไทยได้โดยเพิ่มข้อมูล
นกเก็บภาษี
61
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: หุ่นยนต์

นกเก็บภาษี (税金鳥(ずいきんどり) zuikin dori) เป็นหนึ่งในของวิเศษของโดราเอมอน

วิธีใช้[]

มันจะคอยเก็บภาษีของทุก ๆ คนในกลุ่มจากเงินเก็บ ยิ่งใครมีมากมันจะเก็บมากขึ้นไปด้วย โดยคนทีมีเงินน้อยกว่า 1,000 เยน จะเสียภาษี 10% 1,000 เยนขึ้นไปแต่น้อยกว่า 10,000 เยน จะเสียภาษี 30% และถ้ามีเงิน 10,000 เยนขึ้นไป จะเสียภาษี 70% สำหรับอนิเมะปี 2005 สามารถปรับอัตราภาษีได้ โดยแต่เดิมนั้นภาษีสำหรับค่าขนม 10,000 เยนขึ้นไป จะคิดที่ 50% แต่โนบิตะกำหนดให้เก็บเพิ่มเป็น 70% เมื่อเก็บภาษีครบจำนวนที่ต้องการแล้วจะสามารถนำเงินภาษีออกมาใช้ได้

นกเก็บภาษีจะเก็บเงินภาษีค่าขนมของตัวเองได้เท่านั้น ดังนั้น ถ้านำเงินค่าขนมให้ผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม แล้วให้ผู้นั้นสั่งให้ไปซื้อของโดยตัวเองเป็นผู้ซื้อ จะเก็บภาษีไม่ได้ แต่เงินที่เก็บตามท้องถนนมาเป็นของตัวเองสามารถเก็บภาษีได้ และถ้าขัดขืนจะถูกไฟดูดและเก็บภาษี

ปรากฏใน[]

Advertisement