Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
บิสกิตแปลงร่าง
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: อาหาร
ผู้ใช้: โดราเอมอน , โนบิตะ , ชิซุกะ , ไจแอนท์ และ ซึเนะโอะ

บิสกิตแปลงร่าง หรือ คุกกี่แปลงร่าง (動物変身(どぶつへんしん)ビスケット Dōbutsu Bisuketto) เป็นของวิเศษของโดราเอมอนที่ทำให้แปลงร่างเป็นสัตว์ได้

การใช้งาน[]

กินบิสกิตเข้าไปแล้วสักพักจะร้องเสียงเหมือนสัตว์ตามรูปร่าง และกลายเป็นสัตว์ตามรูปร่างของบิสกิต แต่จะหมดฤทธิ์ใน 5 นาที

ในตอน [[ย้อนอดีตหาโมโมทาโร่ และ เป็นอะไรกับโมโมทาโร่กันแน่ บิสกิตสามารถอยู่ได้ตลอดจนกว่าที่ต้องการจะคืนร่างเดิม

ปรากฏใน[]

มังงะ[]

  • คุกกี้แปลงร่าง

อนิเมะปี 1979[]

ภาพยนตร์สั้น[]

  • ย้อนอดีตหาโมโมทาโร่

อนิเมะปี 2005[]

  • บิสกิตแปลงร่าง
  • เป็นอะไรกับโมโมทาโร่กันแน่
  • ความรัก!? หรือว่าบิสกิตแปลงร่าง
Advertisement