Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ประตูวิเศษ
Pusshu door
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: เครื่องมือ

ประตูวิเศษ (プッシュドア) เป็นของวิเศษที่ปรากฎในตอน ประตูวิเศษ เป็นของวิเศษที่เอาไปติดกับประตูแล้วจะทำให้เชื่อมต่อไปยังห้องไหนก็ได้ มีรูปแบบคล้ายกับประตูไปที่ไหนก็ได้

การใช้งาน[]

Pusshu door 02

เชื่อมไปห้องของชิซุกะ

ประตูวิเศษมาในรูปแบบของ แผงควบคุมมีปุ่มที่เรียกว่า กุญแจ ทั้งหมด 12 ปุ่ม โดยหากจะใช้ต้องนำแผงอันนี้ไปติดที่ข้าง ๆ ประตู จากนั้นดึงปุ่มบนแผงออกมาแล้วใช้ปากกาเขียนสถานที่ที่อยากไปไว้ที่หลังปุ่ม และนำปุ่มกลับไปใส่เหมือนเดิม จากนั้นกดปุ่มแดงสีแดง กับปุ่มที่เขียนสถานที่ แล้วเปิดประตูออกไป มันก็จะพาไปโผล่ที่ห้องไหนสักห้องในสถานที่ที่เราเขียนนั่นเอง และหากต้องการให้กลับเป็นอย่างเดิมให้กดปุ่มสีขาว

เป็นอีกหนึ่งของวิเศษที่มีรูปแบบการทำงานคล้ายกับประตูไปที่ไหนก็ได้ แต่ต่างกันตรงนี้ประตูวิเศษจะพาไปโผล่ที่ห้องในสถานที่นั้น ต่างกับประตูไปที่ไหนก็ได้ที่สามารถเปิดไปตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นในห้องอย่างเดียว

Advertisement