Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ประตูเวลา
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: ประตู
ผู้ใช้: โดราเอมอน, โนบิตะ
ปรากฎครั้งแรก: วันอันแสนยาวนานด้วยประตูเวลา

ประตูเวลา (時門(じもん)) เป็นของวิเศษของโดราเอมอน มีไว้สำหรับควบคุมความเร็วของเวลา

ลักษณะ[]

ประตูเวลามีรูปร่างคล้ายประตูน้ำในลำคลอง มีเกลียวบิดด้านบนเพื่อเปิด-ปิดประะตู

การใช้งาน[]

เมื่อบิดประตูลงมา จะทำให้เวลาไหลช้าลง เปรียบเสมือนกับการไหลของน้ำที่ผ่านประตูน้ำที่จะมีปริมาณการไหลลดลง หากประตูเวลาถูกปิด เวลาจะหยุดนิ่ง

ปรากฏใน[]

โดราเอมอนฉบับหนังสือการ์ตูนและการ์ตูนทีวี[]

  • วันอันแสนยาวนานด้วยประตูเวลา
  • เวลาไหลไป ๆ (ถูกกล่าวถึง)
  • กลยุทธ์หนี 0 คะแนนของโนบิตะ

โดราเอมอนฉบับภาพยนตร์[]

Advertisement