Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ผึ้งหาเงิน
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: สัตว์
ผู้ใช้: โดราเอมอน, โนบิตะ

ผึ้งหาเงิน เป็นของวิเศษของโดราเอมอน

การใช้งาน[]

เมื่อปล่อยผึ้งออกไปผึ้งจะไปหาเงินที่ตกตามบ้านเมืองมาไว้ในรัง แต่ถ้าสั่งจู้จี้เกินไปผึ้งก็จะโกรธเอานะ

ปรากฏใน[]

มังงะ[]

  • ผึ้งเนี่ยขยันจริงๆ
Advertisement