Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ผ้าคลุมเรียกสัตว์ร้าย
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ผู้ใช้: โกดะ ทาเคชิ

ผ้าคลุมเรียกสัตว์ร้าย เป็นของวิเศษที่เมื่อคลุมด้วยผ้านี่แล้ว สัตว์ร้ายอัตรายทั้งหลายจะพยายามเข้ามาใกล้

วิธีใช้[]

นำผ้าคลุมนี้มาคลุมหลัง จากนั้นผ้าคลุมจะเปล่งแสงเพื่อเรียกสัตว์ร้ายให้เข้ามาใกล้ โดยจะตามเฉพาะผู้ที่คลุมผ้าคลุมนี้เท่านั้น

ปรากฏใน[]

Advertisement