Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ใช้ของวิเศษมาช่วยพวกเราหน่อย!
Stub imageบทความนี้ยังเป็นโครง
คุณสามารถช่วยวิกิโดราเอมอนไทยได้โดยเพิ่มข้อมูล
ภูเขาหลังโรงเรียน2005

ภูเขาหลังโรงเรียนในตอนปืนใหญ่ไร้พ่ายของซึเนะโอะ

Mountainmanga

ภาพเขาในโดราเอมอนกำเนิดประเทศญี่ปุ่น

ภูเขาหลังโรงเรียน (裏山(うらやま)) เป็นสถานที่ ที่อยู่หลังโรงเรียนของโนบิตะและเพื่อน ๆ สามารถเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในละแวกบ้านของโนบิตะ

เป็นสถานที่ ที่บางครั้งถูกใช้เป็นฐานทัพลับของเด็ก ๆ หรือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ไจแอนท์เคยเอากระดาษผลสอบมาเผาที่นี่ ถึงแม้ขนาดพื้นที่จะไม่มีบอกแน่นอน แต่ก็ปรากฏให้เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มาก ๆ สถานที่นี้ยังมีชื่อในเรื่องต้นสน (ฉำฉา) พันปีที่อยู่บนสุดของเขา เป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดที่เด็กๆ มักจะปีนเล่น ครั้งนึงซึเนะโอะเคยนำกระดาษข้อสอบไปฝังใต้ต้นสนนี้ด้วย

เนื่องจากภูเขาแห่งนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยชุนชนเมือง ที่แห่งนี้จึงมักถูกรุกรานจากกลุ่มนายทุนบ่อย ๆ เพื่อนำไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร สนามกอล์ฟ ซึ่งมักจะถูกชาวเมืองต่อต้านอยู่เสมอเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งเดียวของเมือง

Advertisement