Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
มอสแสงแดด
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: เครื่องมือเครื่องใช้

มอสแสงแดด (ピッカリゴケ ปิกคะริ โกะเขะ) เป็นหนึ่งในของวิเศษของโดราเอมอน เป็นผงมอสที่จะปล่อยแสงสว่างออกมาเหมือนแสงแดด

การใช้งาน[]

ผงแสง

มอสแสงแดดแผ่เป็นวงกว้างที่หลังดวงจันทร์ จากตอน โดราเอมอน: โนบิตะสำรวจดินแดนจันทรา

มอสแสงแดดในฉบับมังงะมีลักษณะเป็นปืนยิงบรรจุกระป๋องไว้ข้างล่าง ส่วนในฉบับภาพยนตร์ตอน โดราเอมอน: บุกแดนใต้พิภพ จะเป็นผงใส่ในถุง และตอน โดราเอมอน: โนบิตะสำรวจดินแดนจันทรา จะเป็นผงใส่ไว้ในขวดแทน เมื่อโรยมอสแสงแดดลงไป มันจะปล่อยแสงสว่างออกมาเหมือนกับแสงแดด และมอสก็จะแผ่ขยายไปเป็นวงกว้างไปเรื่อย ๆ จนทำให้พื้นที่โดยรอบสว่างขึ้นมาทันที

Advertisement