Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki

ยักษ์ในขวด (瓶の魔人 บิงโนะมะจิน) เป็นของวิเศษจากโลกอนาคต เป็นยักษ์ที่บรรจุอยู่ในขวดโหลแก้ว เมื่อดึงจุกออก ยักษ์ก็จะตัวใหญ่ขึ้น

เรื่องราว[]

ยักษ์ในขวดเป็นของวิเศษของชายผู้มาจากโลกอนาคต ชายผู้นั้นได้มอบยักษ์ในขวดและของวิเศษชิ้นอื่นๆให้กับซินแบดนักเดินเรือ ในตอนที่พวกโดราเอมอนและโนบิตะหลงทางกลางทะเลทราย ยักษ์ในขวดก็ได้พบเจอกับพวกเขา และช่วยพาทุกคนไปส่งที่พระราชวังทองคำ

ยักก2

ยักษ์ในขวดแก้ว

การใ้ช้งาน[]

ยักษ์ในขวดจะอาศัยอยู่ในขวดแก้วใบเล็ก หากดึงจุกออกยักษ์ก็จะตัวใหญ่ขึ้น มันจะคอยฟังคำสั่งเฉพาะผู้ที่ดึงจุกขวดเท่านั้น

Advertisement