Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ยาทึกทักเอา
Omoikomin 1979
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: ยา

ยาทึกทักเอา (オモイコミン omoikomin) เป็นของวิเศษของโดราเอมอน ปรากฏในตอน ยาทึกทักเอา เมื่อกินแล้วจะสามารถทำให้สิ่งที่นึกเป็นจริงได้

วิธีใช้[]

กินยาแล้วนึกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เป็นอีกอย่าง เช่น มองขอบรั้วเป็นขอบเสื่อตาตามิ จะทำให้วัตถุที่อยู่ตรงหน้าเปลี่ยนสภาพไปเป็นดังที่คิดเอาไว้ แต่จะเห็นและสัมผัสเฉพาะคนที่กินยาแล้วคิดเท่านั้น คนอื่นไม่สามารถเห็นและสัมผัสได้ ยานี่จึงทำให้เรื่องที่ยากเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายได้ ยามีฤทธิ์จำกัดแต่ไม่ได้ระบุเอาไว้แน่ชัดว่ามีฤทธิ์นานเท่าไร

ปรากฏใน[]

Advertisement