Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ยารักษาโรคขยาดสไตล์สปาร์ตา
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: ยา
ผู้ใช้: โดราเอมอน

ยารักษาโรคขยาดสไตล์สปาร์ตา (スパルタ(しき)にが()こくふく(じょう)) suparutashikinigatekokufukujō เป็นของวิเศษของโดราเอมอน มีไว้สำหรับทำให้ผู้ใช้เอาชนะความกลัวได้

วิธีการใช้[]

กินยาเข้าไป จะสามารถรักษาโรคขยาดของตัวเองได้ แต่จะพบกับความกลัวที่มากขึ้นกว่าเดิมมาก ทำให้ผู้ที่ใช้ต้องพบกับความทรมาน เช่น โดราเอมอนกลัวหนู หากกินยาเข้าไป แม้กระทั่งคนชื่อหนูหรือเกิดปีหนูยังทำให้สลบได้

ปรากฏในตอน[]

Advertisement