Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ยาหนีเอาตัวรอดแบบสัตว์
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: ยา
ผู้ใช้: โดราเอมอน, โนบิ โนบิตะ, โฮเนคาว่า ซึเนโอะ

ยาหนีเอาตัวรอดแบบสัตว์ (動物がたにげだしじょう doubutsu tani gedashi jyou) เป็นของวิเศษที่ปรากฎอยู่ในตอน ยาหนีเอาตัวรอดแบบสัตว์ (การ์ตูนทีวี) เป็นของวิเศษประเภทยา ซึ่งเมื่อกินเข้าไปแล้ว จะสามารถเลียนแบบพฤกติกรรมการหนีเอาตัวรอดของสัตว์ได้

การใช้งาน[]

สำหรับของวิเศษชนิดนี้ แค่กินยาเม็ดของสัตว์ชนิดหนึ่งเข้าไป ก็จะสามารถหนีเอาตัวรอดได้ เช่น กินยาของเต่าเข้าไป เมื่อเกิดอันตรายกับผู้ที่กินยาเข้าไป หัว แขนและหา ก็จะหดหุบเข้าไปในเสื้อเหมือนกับเต่าโดยอัตโนมัติ

ปรากฎในตอน[]

รูปภาพ[]

Advertisement