Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ระเบิดเวลาคนบ้า
Jiken bakadan
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน , โดรามี
ประเภท: ระเบิดเวลา

ระเบิดเวลาคนบ้า (時限バカ弾 จิเก็น บะกะดัน) เป็นหนึ่งในของวิเศษของโดราเอมอน ปรากฎในตอน ระเบิดเวลาบ้า ที่เมื่อโดนระเบิดจากนาฬิกานี้ คน ๆ นั้นก็จะเป็นบ้าชั่วคราว

การใช้งาน[]

Jiken bakadan 2

แม่โนบิตะโดนระเบิดเวลาคนบ้าเข้าไป

ระเบิดเวลาคนบ้าเป็นของวิเศษรูปร่างเหมือนนาฬิกาจับเวลาขนาดจิ๋ว ที่เมื่อกดปุ่มบนตัวนาฬิกาแล้ว นาฬิกาจะนับถอยหลังเป็นเวลา 1 นาที เมื่อครบมันก็จะระเบิดออกมา และทำให้คนที่ถูกระเบิดกลายเป็นบ้าไปชั่วคราว

Advertisement