Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ลำแสงวิวัฒนาการ
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน

ลำแสงวิวัฒนาการ (進化退化ビーム) เป็นหนึ่งในของวิเศษของโดราเอมอน

วิธีใช้[]

เพียงปรับเลือกว่าจะเพิ่มหรือลดวิวัฒนาการ แล้วกดปุ่มหมุนกระบอกไปที่เป้าหมายจะสามารถควบคุมวิวัฒนาการของสิ่งนั้นๆได้

ปรากฏใน[]

Advertisement