Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki

ลิฟต์ทันใจ เป็นของวิเศษที่รูปร่างกระเช้า บนที่เหมือนหูจับด้านบนจะมีตัวปล่อยเชือกขึ้นไปเกาะสิ่งของด้านบน ดึงตัวคนที่นั่งในกระเช้าขึ้นไปได้


วิธีใช้[]

ลิฟต์นี้ใช้ได้ทั้งขาขั้นและขาลง สำหรับการขึ้น ให้ยิงตัวหูจับขึ้นไปยังหน้าผาหรือกิ่งไม้ เพื่อให้ลิฟต์ยึดกับสภาพธรรมชาติ จากนั้นให้เข้าไปนั่งในกระเช้า (นั่งได้ทีละ 1 คน) เพื่อให้ลิฟต์ดึงตัวคนขึ้นไป

สำหรับขาลง ให้นำหูจับยึดกับหน้าผาหรือกิ่งไม้ จากนั้นหย่อนลิฟต์เพื่อให้ลิฟต์เลื่อนลงไปด้านล่าง

ปรากฏใน[]

Advertisement