Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ลูกอมสั่งสอน
Candy1
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: ลูกอมอัดเม็ด
ผู้ใช้: คุณย่าทวดของซึเนโอะ, โนบิ โนบิตะ

ลูกอมสั่งสอน (しつけキャンディー Shitsuke Kyandii) เป็นของวิเศษที่ปรากฎในตอน ลูกอมสั่งสอน เป็นของวิเศษในรูปแบบลูกอม เมื่อกินเข้าไปแล้วพูดสั่งสอนสิ่งต่างๆ สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นจริง

การใช้งาน[]

ของวิเศษชิ้นนี้วิธีใช้ก็แค่อมลูกอมเข้าไป แล้วพูดสั่งสอนสิ่งต่างๆ เช่น ห้ามโกหกนะ ไม่งั้นจะตกนรก ซึ่งเมื่อพูดไปขณะอมลูกอมไปแล้ว คนที่โกหกก็จะตกนรกลงไปจริงๆ เป็นของวิเศษที่ใช้สั่งสอนเด็กๆในโลกอนาคต

ปรากฎในตอน[]

รูปภาพ[]

Advertisement