Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
วุ้นแปลภาษา
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: วุ้น , อาหาร
ผู้ใช้: โนบิ โนบิตะ, โดราเอมอน

วุ้นแปลภาษา (翻訳(ほんやく)コンニャク ฮนยะกุ คอนเนียะกุ) หรือ หัวบุกแปลภาษา เป็นของวิเศษของโดราเอมอนที่พบบ่อยในมูฟวี่

การใช้งาน[]

เมื่อกินแล้วจะสามารถเปลี่ยนคำพูดภาษาต่างประเทศของคู่สนทนาให้เป็นภาษาของตนเองและตนเองสามารถพูดภาษาของคู่สนทนาได้ ของวิเศษชิ้นนี้สามารถใช้กับสัตว์ได้ด้วย

ปรากฏใน[]

มังงะ[]

  • ย้ายไปอยู่ปราสาทผีสิง

อนิเมะ[]

  • ปราสาทมิวเฮาเซ่น

ภาพยนตร์[]

แกลอรี[]


Advertisement