Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ศรกามเทพ
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ผู้ใช้: โดราเอมอน , โนบิตะ

ศรกามเทพ (キューピッドの() ) เป็นของวิเศษของโดราเอมอนที่สามารถทำให้คนรักกันได้

ลักษณะ[]

มีรูปร่างเหมือนลูกศรและคันธนูเด็กเล่น ตรงหัวลูกศรเป็นเหมือยจุกพลาสติก ปีกลูกธนูจะเป็นรูปหัวใจ

การใช้งาน[]

เมื่อใช้ลูกศรนี้ยิงไปที่ใครก็ตาม คนผู้นั้นจะมาตกหลุมรักหัวปักหัวปำกับผู้ที่ยิง แต่เมื่อดึงลูกศรออกไป ก็จะกลับเป็นตามเดิม

ปรากฏใน[]

Advertisement