Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
สารานุกรมครอบจักรวาล
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: เครื่องมือ , หนังสือ
ผู้ใช้: โดราเอมอน

สารานุกรมครอบจักรวาล (宇宙完全大百科端末器(うちゅうかんぜんだいひゃつかたんまつき)) เป็นของวิเศษที่ใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆในจักรวาลนี้ ตั้งแต่ในอดีตไปยังอนาคต

ลักษณะ[]

รูปร่างคล้ายหนังสือ แต่ภายในเป็นคอมพิวเตอร์

การใช้งาน[]

สามารถเปิดใช้งานได้คล้ายกับคอมพิวเตอร์แล็บท็อป สามารถปริ้นเอกสารผลลัพธ์ออกมาได้

ปรากฏใน[]

เดอะมูฟวี่[]

การ์ตูนทีวี[]

  • สารานุกรมครอบจักรวาล

มังงะ[]

  • สารานุกรมครอบจักรวาล

รูปภาพ[]

Advertisement