Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
หมวกฉันคือกัปตัน
Narigiri
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: หมวก
ผู้ใช้: โดราเอมอน

หมวกฉันคือกัปตัน (なりきりキャプテンハット นาริกิริ กัปปุเต็น ฮัตโตะ) เป็นของวิเศษที่มีเฉพาะในตอน โดราเอมอน: เกาะมหาสมบัติของโนบิตะ เป็นหมวกที่หากสวมแล้วจะมองเห็นบรรยากาศรอบ ๆ เป็นทะแลแคริปเบียน รวมถึงทำให้คนที่อยู่รอบ ๆ มองเห็นไปด้วย

การใช้งาน[]

Narigiri2

สวมหมวกแล้วบรรยากาศรอบๆกับชุดจะเปลี่ยนไป

หากสวมหมวกนี้ ก็จะมองเห็นบรรยากาศรอบ ๆ เป็นทะเลแคริปเบียน และยังทำให้ผู้คนที่อยู่รอบ ๆ คนที่สวมหมวกนี้มองเห็นบรรยากาศแบบนี้เช่นกัน รวมไปถึงทำให้เครื่องแต่งกายเปลี่ยนไปด้วย เช่นพอโดราเอมอนสวมหมวก ชุดของโดราเอมอนก็เปลี่ยนเป็นชุดกัปตันเรือ ชุดของโนบิตะและชิซุกะก็เป็นชุดลูกเรือ

นอกจากนี้หมวกยังมีคุณสมบัติสามารถสั่งให้ผู้อืนทำตามได้ ซึ่งหากผู้สวมหมวกออกคำสั่ง คนที่ได้ยินก็จะไม่สามารถขัดขืนคำสั่งนั้นได้เลย

Advertisement