Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
หมวกผ้าโพกหัวว่าง่าย
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: หมวก
ผู้ใช้: โดราเอมอน

หมวกผ้าโพกหัวว่าง่าย (おりこうターバン โอริโคว ทาบัง) เป็นผ้าโพกหัวที่โดราเอมอนสวมใส่อยู่ตลอดทั้งเรื่อง เป็นของวิเศษชนิดหนึ่งที่หากเป่าขลุ่ยก็จะยืดยาวได้

การใช้งาน[]

ผ้าโพก2

หมวกกลายเป็นที่หลบพายุทราย

ถอดหมวกออกแล้วเป่าขลุ่ยเป็นเพลง หมวกก็จะยืดยาวออกไปได้ สามารถเป่าเพลงให้หมวกยืดยาวเป็นอะไรก็ได้ เช่นเป่าให้กลายเป็นที่หลบพายุได้ โดยตัวขนนกที่ติดอยู่กับหมวกจะเป็นขลุ่ยไว้สำหรับเป่าเพลง เป็นของวิเศษที่มีการใช้งานเหมือนกับเชือกดนตรี

รูปภาพ[]

Advertisement