FANDOM


Doraemon (2005) - 2014.10.17 -Yojigen--720p--B4E2D348- 001 53

ตัวละครมากหน้าหลายตาที่เคยปรากฎในหลายๆตอนของโดราเอมอนฉบับภาพยนตร์

ตัวละครในเดอะมูฟวี่ เป็นตัวละครต่างๆที่เคยปรากฎตัวในโดราเอมอนฉบับภาพยนตร์ อาทิเช่นตัวละครสำคัญ ตัวละครเสริม ตัวร้าย ในส่วนของหน้าบทความตัวละครจะเป็นการบอกเล่าลักษณะ เรื่องราว และข้อมูลต่างๆของตัวละครตัวนั้นๆ

All items (129)

<