Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
หุ่นยนต์สำเร็จรูป
インスタントロボット
Instant Robot 1979 Anime Title Card
ข้อมูล
วันออกอากาศ 18 กุมภาพันธ์ 1983
ตอนที่ 699
ตอนก่อนหน้า โลกในกระจก
ตอนต่อไป ปกหนังสือมนุษย์

หุ่นยนต์สำเร็จรูป (インスタントロボット) เป็นหนึ่งในตอนของ อนิเมะปี 1979 ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1983

เรื่องราว[]

วันหนึ่ง โดราเอมอนต้องออกไปทำธุระข้างนอก แต่ต้องคอยดูโนบิตะให้ทำการบ้าน โดราเอมอนไม่เชื่อใจจึงใช้หุ่นยนต์สำเร็จรูป สร้างตัวแทนของเขาขึ้นมา เมื่อสร้างเสร็จแล้วโนบิตะจะสร้างหุ่นยนต์ของตัวเองบ้างแต่โดนหุ่นยนต์ตัวแทนของโดราเอมอนบังคับให้ทำการบ้าน เขาเลยใช้กล่องตกใจที่มีหนูไล่หุ่นยนต์โดราเอมอนออกเพราะลักษณะนิสัยทั้งหมดของหุ่นยนต์ตัวนี้เหมือนโดราเอมอน หลังจากไล่ไปแล้วโนบิตะทำหุ่นยนต์ของตัวเอง แน่นอน หุ่นโนบิตะก็ต้องการนอนกลางวัน โนบิตะต้องบังคับหุ่นตัวเองให้ทำการบ้านและคำตอบผิดทุกข้อ เขาจึงสร้างหุ่นยนต์เดคิสุงิเพื่อให้ทำการบ้านแทน แน่นอน หุ่นยนต์ตัวโนบิตะก็ยังนอนกลางวัน ต่อมาคุณแม่วานให้โนบิตะไปถอนหญ้า แม้โนบิตะจะถอนก่อนหน้านี้ไปไม่นานแต่ถอนไม่หมดทำให้หญ้ายังขึ้นรก ด้วยความขี้เกียจเขาจึงสร้างหุ่นยนต์ชิซุกะ ไจแอนท์ และ ซึเนะโอะ เพื่อให้ถอนหญ้า หลังจากนั้นโนบิตะของานจากคุณแม่เพื่อแลกค่าขนมเพิ่ม และตัวเองนำเงินค่าขนมไปซื้อขนมมากินระหว่างนอนเล่น ปรากฏว่าหุ่นของเขาเองก็กลับมานอนกลางวันจึงไล่ให้ไปถอนหญ้า ส่วนหุ่นยนต์ชิซุกะเข้าไปอาบน้ำ หุ่นยนต์ไจแอนท์ต่อยหุ่นยนต์โนบิตะ และหุ่นยนต์ซึเนะโอะพาไจแอนท์และซึเนะโอะมาดูว่าพวกเขาถูกใช้ให้ถอนหญ้า ทั้งสองจึงลากโนบิตะไปอัด กลับมาบ้านหุ่นยนต์หายไปหมดเพราะโดราเอมอนเก็บขึ้นไปแล้วทั้งหมด ส่วนงานต่าง ๆ ที่ขอไปไม่คืบหน้าจนคุณแม่ต้องมาทวงงานทั้งหมดให้ไปทำด้วยตัวโนบิตะคนเดียว

ตัวละคร[]

ชองวิเศษที่ใช้[]

Advertisement