Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki

อิคารอสเรซ (イカルスレース) เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ปรากฏใน โดราเอมอน: โนบิตะและอัศวินแดนวิหค เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกมนุษย์นกที่จะเข้าสังกัดหน่วยลาดตระเวนนกอพยพย้ายถิ่นฐาน ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่อิคารอส วีรบุรุษในตำนาน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

กติกา[]

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเริ่มที่จุดเริ่มต้นที่หอคอยกลางเมือง ซึ่งเป็นจุดที่ใช้รวมพลหน่วยลาดตระเวนนกอพยพย้ายถิ่นฐาน บินด้วยปีกของตัวเอง (กฎนี้เพิ่มมาทีหลัง) ไปตามเส้นทางที่กำหนดให้ จากนั้นขึ้นไปปักขนนกของตัวเองที่ใต้สโมคเบลท์บนยอดต้นโทมาริงิ (เสาหลักเมือง) โดยผู้ตัดสินในครั้งที่ปรากฏในภาพยนตร์คือ ผู้พันบาบิโลน ผู้เข้าแข่งขันที่ตกลงสู่พื้นดินจะถูกคัดออกจากการแข่งขันทันที และผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่เข้าเส้นชัยจะได้รับคัดเลือก

เส้นทางการแข่งขัน[]

ฉบับหนังสือการ์ตูน[]

Ikarusrace map manga

เส้นทางแข่งขันในฉบับมังงะ

จากจุดเริ่มต้นที่หอคอยกลางเมือง บินเหนือป่าบริเวณชานเมือง จากนั้นเข้าถ้ำที่มีใยแมงมุมจำนวนมาก เมื่อออกมาจากถ้ำแล้วให้บินตรงไปยังต้นโทมาริงิทันทีเพื่อปักขนนกที่สโมคเบลท์ ผู้ที่ปักได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะและให้กลับมายังจุดเริ่มต้น

ฉบับภาพยนตร์[]

จากจุดเริ่มต้นให้บินขึ้นไปบนท้องฟ้า จากนั้นทิ้งตัวลงมายังเขตป่าทึบ เมื่อพ้นป่ามาแล้วจะต้องบินลงไปยังหุบเขาลึก และบินอ้อมน้ำตกเพื่อเข้าถ้ำที่มีใยแมงมุมจำนวนมาก เมื่อออกมาจากถ้ำแล้วจะต้องกลับมายังหอคอยที่เป็นจุดเริ่มต้น และบินขึ้นไปยังยอดของต้นโทมาริงิเพื่อปักขนนกที่สโมคเบลท์ ผู้ที่ปักได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะและให้กลับมายังจุดเริ่มต้น

ผู้เข้าแข่งขันที่ปรากฏในภาพยนตร์[]

รายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้เข้าแข่งขันที่ปรากฏชื่อเข้าร่วมแข่งขันอิคารอสเรซครั้งที่ปรากฏในภาพยนตร์

ผู้ตัดสิน[]

รายชื่อนี้เฉพาะผู้ตัดสินที่ปรากฏชื่อเท่านั้น

  • จีกรีด (ผู้เปลี่ยนแปลงผลการตัดสินเฉพาะในฉบับมังงะ)
  • ผู้พันบาบิโลน (ผู้ตัดสินหลัก)
  • ดอกเตอร์ฮูก (ถูกจับตัว)

เกร็ด[]

  • ไจแอนท์เคยเรียกชื่ออิคารอสเรซผิดว่า "ทาโครอสเรซ" (タコルスレース)
  • โนบิตะถูกคัดออกคนแรกในฉบับมังงะ แต่ในฉบับภาพยนตร์มีผู้เข้าแข่งขันคนอื่นที่ถูกคัดออกก่อน
  • แต่เดิมไม่มีกติกาว่าผู้ที่จะได้รับเลือกต้องเป็นผู้ที่ใช้ปีกของตัวเอง แต่เมื่อกูซึเกะลงแข่งขัน จีกรีดและผู้พันบาบิโลนที่ไม่ถูกกับบ้านของกูซึเกะอยู่แล้วจำเป็นต้องหาข้ออ้างในการตัดสิทธิ์ไม่ให้กูซึเกะเข้าร่วมหน่วยลาดตระเวน
Advertisement