Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
เกมกระดานสำรวจอวกาศ
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: เกม

เกมกระดานสำรวจอวกาศ (หรือ เกมทอยเต๋าผจญภัยอวกาศ) (宇宙探検(うちゅうたんけん)すごろく) เป็นของวิเศษของโดราเอมอน เป็นเกมทอยลูกเต๋าในอีกรูปแบบหนึ่ง

วิธีใช้งาน[]

เกมนี้เล่นได้ครั้งละ 4 คน โดยเริ่มจากด้านหนึ่งของกล่องไปยังอีกด้าน การจะเข้าไปในกล่องนั้นจะต้องใช้มือสอดเข้าไปในช่องทางเข้า แล้วกล่องจะดูดเข้าไป จากนั้นผู้เล่นแต่ละคนจะต้องขึ้นยานเพื่อไปให้ถึงเส้นชัย

ลูกเต๋าจะลอยอยู่กลางอากาศ ผู้เล่นจะต้องใช้ปืนเลเซอร์เพื่อทำการทอยลูกเต๋า เมื่อแต้มขึ้นยานจะกระโดดตามจำนวนแต้มที่ได้ ผู้เล่นสามารถเลือกทางไหนก็ได้ ผู้ที่สามารถเข้าถึงเส้นชัยได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ

ในบางก้าวอาจมีอุปสรรคต่าง ๆ เช่น บึงขนาดใหญ่ สัตว์ประหลาดในป่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกีดขวางสำหรับผู้เล่น หากตกลงไปในช่องเหล่านี้จะถูกหยุด 1 ครั้ง ถอยหลัง หรือกลับไปจุดเริ่มต้น และหากผู้เล่นกระโดดลงจากยานจะไม่สามารถออกมาจากกล่องได้

ปรากฏใน[]

Advertisement