Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
เครื่องพ่นหมอก
Fog maker
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: เครื่องยนต์กลไกล
ผู้ใช้: โดราเอมอน

เครื่องพ่นหมอก เป็นหนึ่งในของวิเศษที่ปรากฎในตอน ปราสาทฉากไม้กั้น ขอต้อนรับ! เป็นของวิเศษประเภทเครื่องยนต์กลไกล ใช้สำหรับสร้างหมอก

ลักษณะ[]

เป็นของวิเศษที่มีลักษณะเหมือนถุงลมยาง สีน้ำเงินคาดฟ้า มีปุ่มกดตรงถุงลมยาง และรูพุ่นหมอกอีกสามรู

การใช้งาน[]

เพียงแค่กดปุ่ม ก็จะพ่นหมอกออกมา ทำให้รอบๆพื้นที่มีแต่หมอกกระจายเต็มไปหมด

ปรากฎในตอน[]

รูปภาพ[]

Advertisement