FANDOM


เครื่องสร้างรถไฟรุ่นดีลักส์
Deluxe Train Set
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดรามี
ประเภท: รถไฟ
ผู้ใช้: โดรามี , โนบิ โนบิตะ

เครื่องสร้างรถไฟรุ่นดีลักส์ (DX列車セット) เป็นของวิเศษของโดเรมี่ ที่ทำให้บ้านกลายเป็นรถไฟได้

วิธีใช้ Edit

แค่นำเครื่องนี้มาวางไว้สักแห่งในบ้าน จะทำให้บ้านกลายเป็นรถไฟ และจะต้อง มีคนปูรางรถไฟแล้วเชื่อมกับรางรถไฟของจริง ทั้งหมดมี 3 โหมด

ปรากฎในตอน Edit

รูปภาพ Edit