Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
เชือกสลับร่าง
Tokka
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: เชือก

เชือกสลับร่าง (トッカエバー Tokkaebā) หรือ เชือกสับเปลี่ยน เป็นหนึ่งในของวิเศษที่ปรากฎให้เห็นในหลายๆตอน เป็นของวิเศษประเภทเชือก ใช้สำหรับสลับร่างกายกับคนอื่น

ลักษณะ[]

เป็นเชือกยาวตรงสีม่วงเทา ตรงปลายของทั้งสองฝั่งมีด้านจับ สีแดงและเขียว

การใช้งาน[]

สำหรับของวิเศษชิ้นนี้ เพียงแค่ให้คนสองคน จับปลายเชืvกของทั้งสองฝั่ง คนๆนั้นก็จะสลับร่างกายกับอีกคน หากอยากกลับเป็นเหมือนเดิม ก็แค่จับปลายเชือกเหมือนตอนสลับร่าง

ปรากฎใน[]

มังงะ[]

  • เชือกสับเปลี่ยน
  • ผมคือมาริจัง

อนิเมะปี 1979[]

  • ผมคือมาริจัง

อนิเมะปี 2005[]

ภาพยตร์[]

รูปภาพ[]

Advertisement