Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
Kyozin zo close up

เพื่อน ๆ กับเทวรูปยักษ์

เทวรูปยักษ์ (巨神像 โควชิน โซ) เป็นรูปปั้นสุนัขขนาดยักษ์แห่งอาณาจักรเบาวังโก ซึ่งมีต้นแบบมาจากกษัตริย์เบาวังโกที่ 1 มีบทบาทสำคัญในตอน โดราเอมอน: ตะลุยแดนมหัศจรรย์ และตอน โดราเอมอน: โนบิตะบุกดินแดนมหัศจรรย์ ~เปโกะกับ 5 สหายนักสำรวจ~

ลักษณะ[]

เทวรูปยักษ์เป็นรูปปั้นหินขนาดใหญ่มหึมา ตั้งอยู่ใจกลางป่าลึกที่แอฟริกา ในอาณาจักรเบาวังโก มีลักษณะเป็นรูปปั้นสุนัขรูปร่างคน แต่หัวเป็นสุนัข สวมใส่เครื่องแต่งกาย ภายในตัวของเทวรูปยักษ์มีห้องเก็บสมบัติ ห้องหัวใจของเทวรูปยักษ์ และมีกลไกมากมาย

เรื่องราว[]

Kyosin zo 1

กษัตริย์เบาวังโกที่ 1 (สุนัขสีขาวขวาสุด)

เทวรูปยักษ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ที่กษัตริย์เบาวังโกที่ 1 ปกครองอยู่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อปกป้องภัยอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นในอาณาจักร จนกระทั่งผ่านมา 5 พันปีเมื่อถึงยุคที่พ่อของเปโกะขึ้นครองราชย์ อาณาจักรก็ถูกพวกดาบุรันด้ายึดครองไป นั่นจึงทำให้เปโกะที่ตกลงแม่น้ำจนไหลออกไปนอกอาณาจักรต้องหาทางกลับดินแดน ด้วยการไปเจอกับโนบิตะ และค้นหาภาพของเทวรูปยักษ์จนเจอ เพื่อให้พวกโนบิตะออกเดินทางมายังอาณาจักรของตน

Kyosin zo 2

ภาพฉายเทวรูปยักษ์

นอกจากนี้เปโกะยังมีสร้อยคอที่ใช้สำหรับฉายภาพของเทวรูปยักษ์อีกด้วย ซึ่งเปโกะเล่าว่าสิ่งนี้เป็นของที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ภาพฉายของเทวรูปยักษ์สามารถปล่อยลำแสงไฟฟ้าออกมาได้ ในตอนท้ายขณะที่ทุก ๆ คนกำลังมุ่งหน้าไปยังเทวรูปยักษ์ คนต่างถิ่น 10 คน (หรือพวกโดราเอมอนที่มาจากอนาคตอีก 5 คน) ได้มาบอกวิธีการเข้าเทวรูปยักษ์ และพาไปยังห้องหัวใจของเทวรูปยักษ์ เพื่อทำให้เทวรูปยักษ์เคลื่อนไหว เมื่อหมุนจนเสร็จ เทวรูปยักษ์ก็เคลื่อนไหวได้เองและเริ่มต่อสู้กับพวกของดาบุรันด้า

รูปภาพ[]

Advertisement