Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
โกดังรับแก้แค้น
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: ของเล่นแกล้งคน
ผู้ใช้: โนบิตะ, ซึเนะโอะ

โกดังรับแก้แค้น (チューシン(ぐら) จูชินงุระ) เป็นของวิเศษของโดราเอมอน ปรากฏในตอนโกดังรับแก้แค้น ทุกเวอร์ชัน เป็นของวิเศษที่ทำให้คนอื่นสามารถแก้แค้นเป้าหมายแทนตัวเองได้

ลักษณะ[]

รูปร่างเป็นโกดังแบบญี่ปุ่น สามารถเปิดฝาเพื่อใส่หรือหยิบกระดาษออกได้

วิธีการใช้[]

เขียนชื่อคนที่ต้องการที่จะแก้แค้นใส่กระดาษ ใส่เอาไว้ในโกดัง จากนั้นหยิบกระดาษสีแดงออกมาจากโกดังแล้วยื่นให้คนที่สามารถจะแก้แค้นแทนได้ จากนั้นคนที่ผู้ใช้ยื่นกระดาษแดงให้จะไปแก้แค้นเป้าหมาย เมื่อแก้แค้นสำเร็จแล้วฤทธิ์ของโกดังจะหมดทันที

ปรากฏใน[]

Advertisement