Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ผลโทรจิต
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: อาหาร
ผู้ใช้: โนบิ โนบิตะ

โทรจิต (テレパしい Terepashī) เป็นหนึ่งในของวิเศษที่ปรากฎในตอน โทรจิต เป็นของวิเศษประเภทอาหาร และเครื่องมือสื่อสาร เมื่อกินผลลูกโอ๊กเข้าไปแล้ว จะสามารถสื่อสารทางจิตกันได้

ลักษณะ[]

เป็นผลลูกโอ๊กที่บรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงิน กินเข้าไปแล้วจะสื่อสารทางจิตได้

การใช้งาน[]

สำหรับของวิเศษชิ้นนี้ เพียงแค่กินลูกโอ๊กเข้าไป ก็จะสามารถสื่อสารกันทางจิตได้ โดยแค่คิดในใจ อีกฝ่ายก็สามารถได้ยินเสียงของผู้ที่กินลูกโอ๊กเข้าไปได้ แต่ข้อเสียของมันก็คือ ไม่ว่าเราจะคิดอะไร ทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวก็จะได้ยินเสียงในความคิดหมด

ปรากฎในตอน[]

การ์ตูนทีวี[]

รูปภาพ[]

Advertisement