Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ไข่นกกาเหว่า
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: ห้างสรรพสินค้าแห่งโลกอนาคต
ประเภท: เครื่องประดับ
ผู้ใช้: โนบิตะ

ไข่นกกาเหว่า (カッコータマゴ) เป็นของวิเศษของโดราเอมอน ปรากฎในตอน ไข่นกกาเหว่า เป็นของวิเศษที่ทำให้ผู้ใช้สามารเข้าไปเป็นสมาชิกของครอบครัวอื่น ๆ ได้

ลักษณะ[]

เป็นของวิเศษที่มีรูปทรงกลม คล้ายไข่มุก ปกติจะอยู่ในกล่อง

วิธีใช้[]

ของวิเศษชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนกกาเหว่าที่ไม่ทำรังของตัวเอง แต่จะวางไข่ในรังของนกชนิดอื่น เมื่อนกกาเหว่าฟักออกมา แม่นกนั้นจะเลี้ยงนกกาเหว่าดังลูกในสายเลือด เช่นเดียวกับของวิเศษนี้ เมื่อผู้ใช้นำไข่นี้ไว้กับตัวจะทำให้กลายเป็นสมาชิกของบ้านหลังนั้นทันที และสามารถเปลี่ยนสถานะไปเป็นสมาชิกของบ้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย

Advertisement