Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ไฟฉายขยายส่วน
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน , โดรามี
ประเภท: ไฟฉาย
ผู้ใช้: โดราเอมอน , โดรามี , โนบิตะ , ชิซุกะ , ไจแอนท์ และ ซึเนะโอะ

ไฟฉายขยายส่วน (ビッグライト) หรือ แสงขยายส่วน เป็นของวิเศษชนิดไฟฉายที่ขยายวัตถุที่ถูกแสงส่อง ตรงข้ามกับไฟฉายย่อส่วนที่ทำให้วัตถุเล็กลง

การทำงาน[]

เมื่อฉายไฟไปที่วัตถุ จะทำให้วัตถุใหญ่ขึ้น ยิ่งฉายนานยิ่งใหญ่ขึ้นมาก

ปรากฏใน[]

มูฟวี่[]

เกร็ด[]

รูปภาพ[]

Advertisement