Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ไฟฉายคืนสภาพ
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: ไฟฉาย
ผู้ใช้: โดราเอมอน

ไฟฉายคืนสภาพ (復元光線 Fukugen Kōseื) เป็นของวิเศษที่หน้าตาเหมือนไฟฉาย สามารถซ่อมสิ่งของที่พังไปแล้วให้เหมือนเดิม

ลักษณะ[]

หน้าตาเหมือนไฟฉาย

วิธีใช้[]

เพียงฉายไฟไปที่สิ่งของที่พัง ของสิ่งนั้นจะกลับมาใช้ได้ดังเดิม

ปรากฏใน[]

ตอนสั้น[]

  • แผนสปายลับสุดยอด

ภาพยนตร์[]

Advertisement