Doraemon Thai Wiki
Advertisement
Doraemon Thai Wiki
ไวรัสแฟชั่นฮิต
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: เชื้อ
ผู้ใช้: โดราเอมอน, โนบิ โนบิตะ

ไวรัสแฟชั่นฮิต(流行性ネコシャクシウイルス Ryuko sei neko shakushi virusu)เป็นหนึ่งในของวิเศษที่ปรากฎในตอน ไวรัสแฟชั่นฮิต (อนิเมะปี 2005) เป็นของวิเศษประเภทเชื้อไวรัส ใช้สำหรับทดลองความฮิต

ลักษณะ[]

เป็นหลอดแก้วที่ปิดจุกไม้ไว้ ภายในหลอดจะมีผงไวรัสสีส้มอยู่ ไวรัสสามารถเติบโตได้เรื่อยๆ

การใช้งาน[]

สำหรับของวิเศษชิ้นนี้ ต้องเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆ ระหว่างที่เพาะเลี้ยงก็ต้องพูดเรื่องที่อยากให้คนฮิต เช่นทำให้การใส่กระโปรงสั้นเป็นเรื่องฮิตให้ไวรัสฟัง จากนั้นพอไวรัสก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และนำไปโปรยให้ลอยไปกับสายลม และผู้คนที่โดนไวรัสก็จะฮิตในสิ่งที่เราพูดให้กับไวรัสฟัง

รูปภาพ[]

Advertisement