Wiki ng Doraemon
Advertisement

[Nagsisimula ang episode sa paglalakad ni Nobita sa hagdan]
Nobita: "Dumating na ako!"


Advertisement