Wiki ng Doraemon
Advertisement

[Nagsisimula ang episode sa pagtakbo ni Doraemon at ginising niya si Nobita na sumisigaw]
Nobita: "Anong, Doraemon?"


Nobita: "Alam mo kana, Ako si Nobita!"

Advertisement