Thứ tự ưu tiên bản dịch

Tên nhân vật, bảo bối, tập phim/truyện... nên được thực hiện theo thứ tự ưu tiên

  1. Bản dịch của NXB Kim Đồng (bản quyền Manga 2010 - Ưu tiên cao nhất)
  2. Bản dịch của Trí Việt Media (bản quyền Anime)

Nếu không có hoặc không rõ phiên âm nhân vật, địa danh... hoặc tên bảo bối, tập truyện/phim theo bản dịch của NXB Kim Đồng thì sử dụng tên theo bản dịch của Trí Việt Media. Nếu không có hoặc không rõ cả hai thì tên nhân vật, địa danh... phải sử dụng phiên âm Romanji, còn tên bảo bối, tập truyện/phim thì bạn tự dịch thông qua Google làm tham khảo.