Nguyên tắc tạo trang

Gần đây, có một số biên tập viên đã tạo những trang sai thực tế, nhằm mục đích tư lợi cá nhân về các số bài hiện có, các admin xin nhắc lại với các bạn:

  • Trang được tạo ra phải có từ 500 bytes trở lên mới được chấp nhận.
  • Trang được tạo ra phải có liên quan tới chủ đề Doraemon.
  • Nếu muốn tạo trang truyện ngắn, bảo bối hay nhân vật, ca khúc trong Doraemon thì hãy di chuyển mũi tên vào (cộng đồng => cổng tạo trang => chọn mục) để có dàn ý và hình thức trang cần tạo.
  • Trang phải có ít nhất từ 2 thể loại trở lên. Ví dụ: Thể loại:A đến ZThể loại:Bảo bối. Lưu ý: Thể loại:A đến Z chỉ dành cho các trang có chủ đề Doraemon, không phải chính sách, bản mẫu, thảo luận,....
  • Phải đăng nhập để có thể tạo trang.

Trang có nội dung không phải về Doraemon, chuyện tưởng tượng, sai thực tế hay có lời lẽ vô văn hóa sẽ bị xóa và cảnh cáo cho lần đầu. Nếu còn tái phạm, tác giả của những trang ấy sẽ bị khóa theo chính sách của wiki.

-----------------Bảo quản viên Gà Con Tập Chơi (Tường tin nhắn) (Đóng góp của tôi) (Gửi thư)