GIÚP ĐỠ

nhờ cả nhà giúp.em cần nhiều file PSD DORAEMON (photoshop có đủ layer)để dựng project.BÁC nào có thì cho em xin nhé .

E cảm ơn trước nhé. dựng xong em cũng sẽ tặng lại cái bác.thế nhé.

email :bitakunproduction@outlook.com