Naruto wiki

WW Naruto vi

Naruto Wiki được thành lập từ 2010 nhưng tới giờ vẫn còn khá ít nội dung (mặc dù số lượt truy cập mỗi ngày khá đáng kể). Bạn nào thấy hứng thú hay có kiến thức về Naruto thì qua đó xây dựng bài nhé ^^