Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
20px-Disambig.svg.png Bài này viết về một tập phim anime. Có lẽ bạn đang muốn tìm chương truyện ngắn cùng tên, xem Áo khoác phóng đại (truyện ngắn); hay một bảo bối cùng tên, Áo khoác phóng đại.
Chính
1973

Áo khoác phóng đại
オーバーオーバー
 Ōbā Ōbā
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Áo khoác phóng đại
Chương và tập trong truyện: Chương 225, tập 13
Số tập (1979): 144
Ngày phát sóng (1979): 15 tháng 9, 1979
Vị trí tập phim
Kế trước
Máy con rối người
Tiếp theo
Trò chơi đi tìm kho báu

Áo khoác phóng đại hay Áo khoác thám hiểm (Nhật: オーバーオーバー Ōbā Ōbā?) là một tập phim Doraemon trong loạt phim 1979.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Advertisement