Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Áo khoác phóng đại
オーバーオーバー
 Ōbā Ōbā
Thông tin tập phim
Phát sóng bởi TV Asahi
Tên trong truyện: Áo khoác phóng đại
Chương và tập trong truyện: Chương 225, tập 13
Lần phát sóng (2005): 31b
Số tập (2005): 70
Ngày phát sóng (2005): 27 tháng 1 năm 2006
Vị trí tập phim
Kế trước
Cánh đồng cơ động
Tiếp theo
Đồ phổ động vật

Áo khoác phóng đại hay Áo khoác thám hiểm (Nhật: オーバーオーバー Ōbā Ōbā?) là một tập phim trong loạt phim 2005.

Tóm tắt[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Nhân vật xuất hiện[]

Bảo bối sử dụng[]

Thư viện ảnh[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Thông tin cơ sở[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.

Xem phim[]

Empty section
Phần này hiện đang trống.
Nó được coi là phải đáng để cải thiện bài viết và do đó cần phải có nội dung phù hợp được thêm vào nó.
Advertisement