Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt
Ông goda

Ông Goda là chồng của bà Goda và là bố của Jaian và Jaiko

Ông ấy xuất hiện lần đầu trong tập cặp đôi thịnh vượng , bần hàn

Advertisement