Wikia Doraemon tiếng Việt
Advertisement
Wikia Doraemon tiếng Việt

Ông nội Nobita là bố của ông Nobi. Ông là một nhân vật cực kỳ nghiêm khắc với ông Nobi. Trái ngược vợ ông, vợ ông rất thương ông Nobi.

Ông còn có một cái tên là Nobi Nobiru, ông qua đời lúc Nobita chưa ra đời.

Ông xuất hiện lần đầu trong tập Nobita và Doraemon đến quá khứ trong thời gian ba Nobita còn nhỏ trong tập Giấc mơ kì lạ của ba về ông nội

Ông ấy thường nghiêm khắc với ông Nobi


Ông nội nobita
Ông nội nobita
Advertisement